“image

Takashio Koshirae Iaito

Price :
US$655.00
  • Model: IISM_201A
Please Choose:
TOSHIN TYPETSUBA

FUCHI / KASHIRA

MENUKISAMEGAWA (RAYSKIN) COLOR


NOTE